Preview Mode Links will not work in preview mode

Tess Fliers Podcast


Jul 31, 2018

Wat ik geleerd heb van een ontmoeting met een wel hele bijzondere vrouw en hoe belangrijk het is om soms 'mensen op je pad' te krijgen om verder te komen ♡