Preview Mode Links will not work in preview mode

Tess Fliers Podcast

Apr 9, 2024

Je hebt me al vaker horen praten over Hogere Tijdlijnen, het is fantastisch om daar op in te tappen! Maar afgelopen maanden heb ik een belangrijke eerste stap gevoeld waar ik nog niet eerder over gedeeld heb: je Zielsuitlijning. Stap 1 als het gaat over werken met je Hogere Tijdlijn 👌🏼

Wil je samenwerken met mij...