Preview Mode Links will not work in preview mode

Tess Fliers Podcast


Mar 9, 2019

Een lange episode deze keer, maar wat een avontuur weer de afgelopen weken! Ik ontving signalen van mijn lichaam dat er energie weglekte, iets klopte er niet meer in mn bedrijf. Ik deel letterlijke stukken uit mijn notitieboekjes, vertel je mijn belemmerende ego overtuigingen EN hoe ik het kon veranderen. Want ik heb een belangrijke keuze gemaakt, voor mezelf, voor mijn bedrijf, maar ook voor de wereld. Want watch it: mijn impact gaat nog groter worden 🔥😎❤💫

Enjoy! 😘

Links mentioned in this episode:

Rise Sister Rise van Rebecca Campbell

Een ander mooi boek van haar is Light is the New Black