Preview Mode Links will not work in preview mode

Tess Fliers Podcast


Mar 16, 2024

Dit was wat Glenn 6 jaar geleden tegen mij zei 😬🫢 Deze podcast gaat over een enorm belangrijk thema: wat als je partner je niet steunt in je keuze? Sta jij voor een keuze en ervaar je geen steun (van wie dan ook)? Deze aflevering is voor jou! ❤️

Wil je meedoen met THE FIELD, superleuk! Klik HIER