Preview Mode Links will not work in preview mode

Tess Fliers Podcast

Aug 8, 2023

Ken je dat gevoel? Je hebt een idee, een ingeving of een actie doorgekregen, maar je snapt niet goed waarom. Of hoe dit in vredesnaam in je bedrijf zou passen. Welke plek gaat dit krijgen in je aanbod? Gaat het überhaupt ergens toe leiden? Ik wil eerst snappen waarom ik dit door krijg. Nou dan is deze aflevering...