Preview Mode Links will not work in preview mode

Tess Fliers Podcast

Apr 18, 2022

Vaak na een periode van groei en persoonlijke doorbraken kom ik weer even in zo’n konijnenhol terecht. Ik noem het zo, omdat ik dan even niet meer weet wat nu de bedoeling is. En dat is ZO normaal als ondernemer om het even niet meer te weten. 

In deze aflevering deel ik met je hoe ik weer in lijn kom met de grote...


Apr 11, 2022

Ik heb grofweg twee ‘soorten’ klanten 😉 De ene groep ervaart een mega grote aardse groei en moet alle zeilen bij zetten om die expansie in goede banen te leiden. Met als gevolg dat ze vaak onbewust de rem op die groei gooien, vanuit ‘overwhelm’. Als jij je  hierin herkent luister dan aflevering 151...