Preview Mode Links will not work in preview mode

Tess Fliers Podcast

Aug 29, 2020

Ik geloof niet in zoiets als een ’slechte tijd’ voor verkopen. Oftewel; komkommertijd. Een periode dat alles even stil ligt of op een laag pitje staat in je bedrijf. Ik vertel je in deze episode hoe ik daar over denk EN ook hoe je het kunt veranderen in jouw realiteit!