Preview Mode Links will not work in preview mode

Tess Fliers Podcast

Apr 20, 2023

In gesprek met Ankie van Steen over wat spiritualiteit en ondernemen voor haar betekenen. We hebben het over spirituele kasten, innerlijke kleine meisjes, verlangen, complete overgave (en hoe spannend dat kan zijn!) en zoooveel meer! Enjoy! 

En als dit gesprek jou geïnspireerd heeft, laat het mij en Ankie dan weten!...


Apr 11, 2023

Waarom ‘uit de spirituele kast komen’ voor mij als één grote Hans Klok show voelt 😉 it’s an illusion!