Preview Mode Links will not work in preview mode

Tess Fliers Podcast


Dec 10, 2018

Dit is wat er gebeurde tijdens mijn 1:1 coach dag van vandaag. De start van een nieuw traject en daar lag ze, languit op de vloer.