Preview Mode Links will not work in preview mode

Tess Fliers Podcast


Feb 20, 2024

Aarghh mega frustrerend toch?! Wanneer je weer eens in zo’n fase bent beland waarin je het allemaal niet meer weet? 😳 Geloof me: it’s a GOOD thing! 

In deze aflevering ga je horen waarom je in THE VOID (zo noem ik de fase van het ‘niet weten’) zit en waar je energetisch toe uitgenodigd wordt. 

Dit is echt een aflevering die je wil bewaren voor later, want geloof me je gaat vaker in THE VOID zitten!

Linkjes die ik noem in de podcast:

Volg me op Instagram of LinkedIn of bezoek mijn website.