Preview Mode Links will not work in preview mode

Tess Fliers Podcast


Aug 8, 2023

Ken je dat gevoel? Je hebt een idee, een ingeving of een actie doorgekregen, maar je snapt niet goed waarom. Of hoe dit in vredesnaam in je bedrijf zou passen. Welke plek gaat dit krijgen in je aanbod? Gaat het überhaupt ergens toe leiden? Ik wil eerst snappen waarom ik dit door krijg. Nou dan is deze aflevering voor jou! Er is namelijk een reden dat je het complete plaatje nog niet te zien krijgt! Geniet van deze aflevering!

Heb je de gratis masterclass “Energetisch Communiceren met je Bedrijf” al gedaan? Je vraagt hem hier gratis aan. 

Nieuwsgierig naar EVOLVE? Het programma waarin je spiritualiteit em energetische principes gaat toepassen in je ondernemerschap? Lees er hier meer over en zet jezelf op de wachtlijst (deuren gaan dit najaar weer open).