Preview Mode Links will not work in preview mode

Tess Fliers Podcast


Sep 14, 2018

Herken je dat gevoel? Dat je je beoordeeld of veroordeeld voelt? Een opmerking die binnenkomt. Die je raakt. Kwetst. Frustreert. Klein maakt. Vul maar in! Meestal hoor ik dan: "dat zegt veel meer over die ander, dat zegt niets over jou". Maar als het niets over jou zegt, waarom raakt het je dan? Ik heb daar een andere kijk op en deel hem graag met je! 

Ik deel een opmerking uit mijn eigen leven die mij raakte EN ook hoe ik daar mijn inzicht uit heb gehaald EN het als positief heb kunnen gebruiken voor mezelf!

Gun ik jou ook! Deel je jouw inzichten met me? Hoor ik heel graag! 

Liefs, Tess