Preview Mode Links will not work in preview mode

Tess Fliers Podcast


Sep 11, 2023

Je hebt eigenlijk niemand nodig die jou boodschappen door geeft, want in de basis heeft iedereen een eigen ontvangst kanaal om boodschappen te ontvangen. Yes, jij ook! Luister deze podcast om meer te leren over je kanaal, je uitlijning en wat het je kan opleveren.

Heb je de gratis masterclass “Energetisch Communiceren met je Bedrijf” al gedaan? Je vraagt hem hier gratis aan.

Nieuwsgierig naar EVOLVE? Het programma waarin je spiritualiteit en energetische principes gaat toepassen in je ondernemerschap? Lees er hier meer over en zet jezelf op de wachtlijst (deuren gaan dit najaar weer open).